LaSSe Brukarstödcenter

LaSSe Brukarstödcenter vill vara en aktör för alla som söker kunskap, information och/eller råd om livsvillkor och samhällsinsatser för personer med funktionsnedsättning.

 

LaSSe har tjugo års erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättningar och rådgivarna har stor kunskap inom lagstiftningen på området. Detta gör LaSSe Brukarstödcenter till en unik verksamhet i Västra Sverige.


Rådgivarna i LaSSes verksamhet har olika kompetensprofil med social- eller beteendevetenskaplig inriktning. Dessutom har rådgivarna egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning, vilket gör att verksamheten har ett tydligt brukarperspektiv.

 

Här kan du se vilka aktiviteter som är på gång! Snack- & cafékvällar! Kurser & cirklar!


Rådgivning

Behöver du stöd?

Då finns LaSSe för dig!

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Västra Götalandsregionen. Närstående är också välkomna.


Behöver du tolk? Givetvis använder LaSSe tolktjänst när det behövs!

Vi kan bistå med hjälp i en mängd olika ärenden. Rådgivningen utgår  från dina behov och är kostnadsfri.

 

Kontakta LaSSe om ditt ärende!

» läs mer här.

 

LaSSe svarar också på frågor som professionen har. Kuratorer inom hälso- och sjukvården är en yrkesgrupp som vänder sig till LaSSe.

 

 

 

 

Föreläsningar/Kurser

LaSSe Brukarstödcenter vill medverka till att kunskapen om  rättigheter och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning ökar.

Därför arbetar LaSSe kontinuerligt med föreläsningar och grupp-verksamhet.

Verksamheten vänder sig både till dig som har en funktionsnedsättning och till dig som arbetar inom området.

 

Läs mer om LaSSes uppdragsutbildning!