2017 års kundarbete

Förra året sökte 180 individer individuell rådgivning på LaSSe Brukarstödcenter.

 

Dessutom besvarade rådgivarna telefonsamtal och mail från ca 130 personer som behövde stöd.

 

 

2017 års kundarbete innehöll främst följande frågeställningar:

 

  • Ekonomi, t ex sjukersättning, fondansökan, handikappersättning, vårdbidrag - 54 %
  • Kroppsnära hjälpbehov gällande personlig assistans och hemtjänst - 10 %
  • Fritid, t ex ledsagning, korttidsvistelse, kontaktperson - 10 %
  • Bostad, t ex BmSS och boendestöd - 10 %.

 

Allt arbete planeras tillsammans med besökaren. Vanligt förekommande är att LaSSe bistår vid ansökan av insatser, överklagande av insatser, vid myndighetskontakter eller i nätverkssammanhang. Eftersom så många söker våra tjänster är det viktigt att söka hjälp i god tid.