LSS § 10 Individuell plan – Digitalt

Individuell plan är en av de minst kända paragraferna i LSS. Men kanske bör vi kalla den ”den 11:e insatsen” för att den är så viktig. Föreläsningen svarar på frågorna om när och varför du ska ha en individuell plan.

Individuell plan ska samordna dina egna önskemål, där du bestämmer själv vad som är viktigt för dig. Det är även ditt skydd så att du inte “faller mellan stolarna” oavsett vem som är ansvarig. Det ger dig en möjlighet att planera för en liten eller stor förändring, eller bara för en bättre fritid. En individuell plan ska vara en konkret och skriftlig planering av de samlade insatserna för att ge personer enligt LSS ett gott liv.

 

Snackisen kommer att genomföras vid två olika tillfällen, en gång LIVE och gång digitalt.


Alternativ 2 – Digitalt 

Tid: Torsdag 8 april kl. 16-18.

Anmälan: Senast 6 april till 031-841850 eller brev@lassekoop.se

Länk till Teamsmöte: Får du senast 1 dag innan.


 

Dela:

Datum

apr 08 2021

Tid

16:00 - 18:00
Kategori