Egenmakt i assistansen

När man lever med personlig assistans är det mycket som ska klaffa för att assistansen ska bli så bra som möjligt. Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, håller i ett projekt som vill stärka makten i assistansanvändares liv genom kunskap och information.

 

I en fokusgrupp på LaSSe reflekterar vi vid två tillfällen över vilka utmaningar det är att vara arbetsledare och vilken kunskap som behövs för att arbetsleda sina personliga assistenter.

 

Tisdag        2 oktober                kl. 13.30-15.30

Tisdag        16 oktober              kl. 13.30-15.30

Läs mer om projekt Egenmakt:

www.intressegruppen.info/om-ifa-och-personlig-assistans/projekt-egenmakt/

 

 

Plats: LaSSe Brukarstödcenter.

Anmälan: Intresse att delta i fokusgruppen anmäls senast 15 september, telefon 031-84 18 50 eller brev(a)lassekoop.se.

 

Tillbaka till Kurs- och cirkelverksamhet