Workshop ledsagning

Tisdagen 10 april är ledsagning i fokus. Det är en insats om som går att ansöka om enligt både LSS och SoL och som har stor betydelse för många personer med funktionsnedsättning. Dessvärre har den urholkats de senaste åren.

 

Under eftermiddagen går vi igenom bakgrund, rättspraxis och nuläge. Vi diskuterar också vad man bör tänka på inför ansökan av insats.

Under passet deltar också Caroline Nilesen från Göteborgs Stad som berättar om riktlinjerna för ledsagning inom staden.

Vi gör avbrott för paus och fika.

 

 

Tid: 10/4 kl. 13.00 - 16.00

Plats: LaSSe Brukarstödcenter, Kämpegatan 3 i Göteborg.

Anmälan: Senast 3/4, telefon 031-84 18 50 eller brev @ lassekoop.se.

 

Välkommen!


Tillbaka till Kurs- & cirkelverksamhet