Juridikcirkel

I samarbete med Synskadades Riksförbund, SRF Göteborg, anordnas en cirkel med fokus på frågor viktiga för personer med synnedsättning.

 


4 måndagar på följande tema:

  • Ledsagning
  • Färdtjänst
  • Sjukpenning/sjukersättning
  • Ansökan och omprövning


Måndag 3 september kl. 17.00-19.30

Måndag 17 september kl. 17.00-19.30

Måndag 1 oktober kl. 17.00-19.30

Måndag 15 oktober kl. 17.00-19.30

 

 

OBS! Denna cirkel vänder sig till personer med synnedsättning.


Kursledare: Louise Edqvist Lendefors, jur. kand., verksam på LaSSe och ombudsmän på SRF.

Plats: SRF Göteborg, Dalheimers hus.

Anmälan: Senast en vecka innan kursstart, till SRF, telefon 031-727 22 38.

 

 

 

Välkomna!