LaSSe i Borås

Denna vår kommer LaSSe att vara på plats i Borås en fredag i månaden.

Besök bokas via vår receptionen i Göteborg 031-841850 eller via brev(a)lassekoop.se.

Följande fredagar kan ni träffa oss i Borås:


  • 25 januari
  • 22 februari
  • 22 mars
  • 26 april
  • 24 maj

 

Här finns en länk till Borås Stad:

 

https://www.boras.se/omsorgochstod/stodtillanhoriga.4.3221387d15bb1e53259cdf6.html

 

...sedan klickar du vidare under Anhörigkonsulenterna / LaSSe Brukarstödcenter

 

 

Plats: Anhörigcentralen på Träffpunkt Simonsland, plan 5.