LaSSes Leva Lika pris

 

Vill du belöna någon som bidragit till att göra ditt liv bättre?

 

LaSSe Brukarstödcenter fortsätter att sprida LaSSes Leva Lika pris, ett pris som delas ut till person eller verksamhet som bidragit till att göra livet lättare för dig som har en funktionsnedsättning.

 

Vem kan nominera en kandidat?

Du som har en funktionsnedsättning och vill belöna en person eller verksamhet som bidrar till att minska konsekvenserna av funktionsnedsättningen och gör det möjligt att leva på lika villkor som andra. Du som är närstående till person med funktionsnedsättning.

 

Vem  kan nomineras?

Vem som helst som på något sätt bidrar till att underlätta en eller flera individers vardag. Det  kan vara en LSS-handläggare, arbetsterapeut, kurator, daglig verksamhet, stadsdel etc. som genom beslut eller bemötande främjar människors livsvillkor och självständighet.

 

När?

Du kan nominera en enskild person eller verksamhet from nu tom 30 november. Priset delas ut i samband med december månads snack- & cafékväll.

 

Hur?

I första hand ber vi dig skriva till oss. Namn på dig som nominerar, namn på ditt förslag på pristagare samt en motivering varför du vill nominera personen eller verksamheten. Har du svårigheter att skriva hjälper vi dig gärna. Ring 031-84 18 50 så guidar vi dig.

 

Varför ett Leva Lika pris?

LaSSe Brukarstödcenter vill genom denna utmärkelse belysa goda exempel på det arbete som många verksamheter och professionella bedriver för att främja funktionshindrades möjligheter att leva ett gott liv med lika möjligheter som andra. Att lyfta fram positiva beslut och bemötanden genererar som vi ser det en vilja att fortsatt göra gott.

 

Vinnare 2018

LaSSe Brukarstödcenters elfte Leva Lika pris går till Heléne Gustavsson, lärare vid Folkuniversitetet i Göteborg.

Rätten till utbildning finns medtagen i FNs konvention om mänskliga rättigheter. Personer med funktionsnedsättning ska få samma utbildning som andra och stöd och individuell anpassning för att kunna genomföra studierna.

Heléne Gustavsson som undervisar i bland annat engelska nominerades av Ann-Christin Abbassi. Ann-Christin beskriver hur väl Heléne anpassat undervisningen till hennes behov: ”Hon hade förståelse och var en hänsynsfull person och behandlade mig på ett speciellt sätt på grund av mitt funktionshinder och hade mycket tålamod med mig. Utan hennes hjälp skulle jag aldrig klara mina terminer i engelskan och jag är jättetacksam för hennes förståelse, hänsynsfullhet och hjälp.”

 

Vinnare 2017

LaSSe Brukarstödcenters tionde Leva Lika pris går till Taltjänst, en verksamhet inom Habilitering och Hälsa inom Västra Götalandregionen.

Taltjänst nominerades av Thompa Olsson som skriver ”Jag tycker att ni ska ha det här priset för att ni på ett öppet och professionellt sätt har gett mig möjlighet att uttrycka mig trots mina svårigheter. Plus att jag genom er har blivit fri att kommunicera och kunnat ta till mig information, trots att jag inte kan skriva själv. Till sist vill jag också tacka för att jag känner mig trygg med att ni alltid gör ert bästa för att stå till tjänst.”

 

Vinnare 2016

LaSSe Brukarstödcenters nionde Leva Lika pris går till Anna Rångemyr, anhörigkonsulent i Borås stad. Anna nominerades av Lisbeth Christiansen som beskriver sin tacksamhet över Annas professionella stöd och vänliga bemötande. Genom stödet har Lisbeth hittat rätt väg och fortsatt orka stödja sin son som råkade ut för en arbetsplatsolycka för ett antal år sedan.

 

Vinnare 2015

LaSSe Brukarstödcenters åttonde Leva Lika pris går till Sirkka Visuri, en vardagshjälte som samhället knappast klarat sig utan. Sirkka är ett utmärkt exempel på en varm person som ställer upp för sin omgivning, en grundpelare i ett bra civilt samhälle.

 

Vinnare 2014

LaSSe Brukarstödcenters sjunde Leva Lika pris går till Göteborgs- kooperativet för Independent Living som i sitt idoga socialpolitiska arbete kontinuerligt sätter frågor om delaktighet och tillgänglighet på dagordningen.

 

Vinnare 2013

LaSSe Brukarstödcenters sjätte Leva Lika pris går till Leif Palmqvist, Göteborg Stad Östra & Jonnie Strömberg, Wheelz HK, som har satt rullstolshandboll på kartan genom turnering i 2013 års Partille Cup och startat en rullstolshandbollsklubb i Göteborg.

 

Vinnare 2012

LaSSe Brukarstödcenters femte Leva Lika pris går till maken och nära anhörig Leif Nilsson som ständigt finns vid sin hustrus sida.

Leif Nilsson nominerades av hustrun Ingrid som berättar om deras kärlek och Leifs förmåga att hålla henne på gott humör trots sjukdom och funktionsnedsättning. Leif finns där för henne, i ur och i skur!

 

Vinnare 2011

LaSSe Brukarstödcenters fjärde Leva Lika pris går till hemtjänstteamet i Göteborgs Stad Centrum, Kamuran Anter särskilt omnämnd, för att på ett professionellt och omtänksamt sätt utför det arbete som brukaren önskar ha hjälp med. Förmågan att utföra service med ett leende på läpparna bidrar till livskvalitet i vardagen för de personer med funktionsnedsättning som får möta dem.

Team Kamuran Anter nominerades av Lotta Malmström som glädjefyllt beskriver hur hemtjänsten utförs med energi och värme.

 

Vinnare 2010

LaSSe Brukarstödcenters tredje Leva Lika pris går till verksamheten Göteborgs Handikappridklubb för deras arbete att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att rida och komma ut i naturen. På det sättet bidrar GHRK att skapa en meningsfull och stimulerande fritid för personer med funktionsnedsättningar.

GHRK nominerades av Maria Nordbladh som länge varit medlem i klubben och på ett engagerat sätt lyfter fram verksamhetens förtjänster.

 

Vinnare 2009

LaSSe Brukarstödcenters andra Leva Lika pris går till verksamheten Arbetslivscentrum i Kungälv för deras arbete att stötta personer med och utan funktionsnedsättningar som saknar arbete. På det sättet bidrar ALC att skapa en meningsfull och stimulerande tillvaro för personer med funktionsnedsättningar.

ALC nominerades av Lars Gunnar Andersson och Johanna Hallgren som med stor entusiasm berättar vad verksamheten och medarbetare uträttar.

 

Vinnare 2008

LaSSe Brukarstödcenters första Leva Lika pris går till den personliga assistenten Ruth Tewolde för att hon genom medmänsklighet, kamratskap och närvaro främjar en funktionsnedsatt persons vardag och livssituation.

Ruth Tewolde nominerades av Monica Friberg, som i ett brev till oss utförligt berättar om det stöd hon får och har fått av årets vinnare.

 

 

Vinnare 2019?

 

Jag föreslår: