Leva Lika-priset

LaSSe Brukarstödcenters elfte Leva Lika-pris går till Heléne Gustavsson, lärare vid Folkuniversitetet i Göteborg.

Rätten till utbildning finns medtagen i FNs konvention om mänskliga rättigheter. Personer med funktionsnedsättning ska få samma utbildning som andra och stöd och individuell anpassning för att kunna genomföra studierna.

Heléne Gustavsson som undervisar i bland annat engelska nominerades av Ann-Christin Abbassi. Ann-Christin beskriver hur väl Heléne anpassat undervisningen till hennes behov: ”Hon hade förståelse och var en hänsynsfull person och behandlade mig på ett speciellt sätt på grund av mitt funktionshinder och hade mycket tålamod med mig. Utan hennes hjälp skulle jag aldrig klara mina terminer i engelskan och jag är jättetacksam för hennes förståelse, hänsynsfullhet och hjälp.”

Varför ett Leva Lika pris?

LaSSe Brukarstödcenter vill genom denna utmärkelse belysa goda exempel på det arbete som många verksamheter, professionella och lekmän bedriver för att främja möjligheterna för personer med olika funktionsnedsättning att leva ett gott liv med lika möjligheter som andra. Att lyfta fram positiva händelser, fenomen och bemötanden genererar som vi ser det en vilja att fortsatt göra gott.