Leva Lika-priset

leva lika priset

LaSSe Brukarstödcenters tolfte Leva Lika pris går till Linda Synneby, kundansvarig vid assistansanordnaren Livsanda.

Personlig assistans är en oerhört viktig insats för att möjliggöra full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Mot bakgrund av den hårda diskussion och praxis som vuxit fram runt assistansen de senaste åren är det mycket angeläget att fortsatt slå vikt om insatsen och på alla sätt förvalta den väl. För att förverkliga möjligheten att leva ett självbestämt liv för assistansanvändarna krävs också engagerade anordnare som är lyhörda och tillsammans med sina kunder lägger upp och understödjer assistansen på bästa sätt.

Linda Synneby nominerades av Cecilia Solberg som är assistansanvändare sedan många år. Cecilia skriver bland annat om Linda: “Allt går att lösa, det finns inga problem. Linda har verkligen tagit reda på vem jag är, hur jag fungerar och vad jag behöver för assistans. Hon underlättar min vardag och att det blir enklare att leva med mitt funktionshinder.”

Varför ett Leva Lika pris?

LaSSe Brukarstödcenter vill genom denna utmärkelse belysa goda exempel på det arbete som många verksamheter, professionella och lekmän bedriver för att främja möjligheterna för personer med olika funktionsnedsättning att leva ett gott liv med lika möjligheter som andra. Att lyfta fram positiva händelser, fenomen och bemötanden genererar som vi ser det en vilja att fortsatt göra gott.