Mall för överklagan

Här hittar du en mall för en så kallad “blank överklagan” som du kan använda för att överklaga ditt beslut. Den innehåller bara det mest nödvändiga samt ansökan om anstånd (mer tid) för att kunna utveckla talan (lämna in kompletteringar) vid ett senare tillfälle.

Vart du ska skicka din överklagan står i ditt beslut.

Mall Överklagan inklusive ansökan om anstånd

Dela: