Rådgivning

LaSSe Brukarstödcenters rådgivning är kostnadsfri för dig som bor i Västra Götalandsregionen. Rådgivningen utgår alltid från den enskilda individens önskningar och förutsättningar.


Exempel på ärenden LaSSe kan bistå med är stöd vid ansökningar, överklaganden, kontakter med myndigheter eller assistansutförare.

Hur rådgivningen läggs upp beror helt på vad du och din rådgivare kommer överens om. Det är viktigt att du och din rådgivare har en gemensam och tydlig målsättning för att samarbetet ska bli bra. Eftersom LaSSe värnar om att ditt besök skall bli bra, är det viktigt att du avtalar tid med en rådgivare innan ditt besök.


LaSSes styrka är att verksamheten arbetar fristående från myndigheter. Detta gör att rådgivarna kan lotsa dig genom lagstiftningen utan myndighetsutövning. Många besökare upplever sig därigenom friare att prata om sina svårigheter.

 

Vid behov av experthjälp som inte finns inom verksamheten så hänvisar LaSSe dig givetvis vidare.

 

Under 2016 hade LaSSe Brukarstödcenter drygt 700 rådgivningstillfällen med besökare.