Rådgivning

LaSSe Brukarstödcenters rådgivning är kostnadsfri för dig som bor i Västra Götalandsregionen. 

Den individuella rådgivningen och stödet sker i ett samarbete med dig som besökare. En viktig grundprincip är att bistå med hjälp till självhjälp, dvs. att stötta utan att ta över dina ärenden. Du som besökare har ansvar för processerna och rådgivarna finns med som ett stöd vid sidan om eller ett halvt steg bakom. 

Exempel på ärenden LaSSe Brukarstödcenter kan bistå med är stöd vid ansökningar, överklaganden, kontakter med myndigheter eller assistansutförare.

Eftersom LaSSe Brukarstödcenter värnar om att ditt besök skall bli bra, är det viktigt att du avtalar tid med en rådgivare innan ditt besök. Vi arbetar med ett ärende i taget och lägger upp hur samarbetet ska gå till. 

LaSSe Brukarstödcenters styrka är att verksamheten arbetar fristående från myndigheter. Detta gör att rådgivarna kan lotsa dig genom lagstiftningen utan myndighetsutövning. Många besökare upplever sig därigenom friare att prata om sina svårigheter.

Vid behov av experthjälp som inte finns inom verksamheten försöker LaSSe Brukarstödcenter hänvisa dig vidare.

Under 2019 hade LaSSe Brukarstödcenter drygt 900 rådgivningstillfällen med besökare.