Sjukresor

För några år sedan kunde man åka sjukresa till oss på LaSSe Brukarstödcenter. Dessvärre togs denna möjlighet bort för våra kunder i oktober 2011. Vi kan erbjuda att bidra ekonomiskt med mellanskillnaden den verkliga kostnaden och sjukresekostnaden. Säg bara till i receptionen.