Bilstöd

Det statliga bilstödet tillkom för att personer med funktionsnedsättning skulle ha lättare att nå försörjning och möjliggöra ett aktivt och självständigt liv.

2017 ändrades reglerna vilket har fått stora konsekvenser för dem med omfattande rörelsehinder att införskaffa en bil.

Ingrid Bolin, verksamhetsledare på Mobilitetscenter, gästar oss för att berätta hur reglerna för bilstödet ser ut och vad det innebär.

 

 

  • Snackisfika: Kvällen startar kl. 17.15 med fika till självkostnadspris. Ange vid anmälan om du vill fika innan föreläsningen.
  • Tid: Tisdag 24/4. Föreläsningen håller på 18.00 - 19.30
  • Plats: LaSSes lokaler på Kämpegatan 3 i Göteborg.
  • Anmälan: Du anmäler dig till snackkvällen genom att ringa LaSSe Brukarstödcenter, telefon 031-84 18 50 eller maila brev @ lassekoop.se, senast 19/4.

Välkomna!

 


Tillbaka till Snack-& Cafékvällar