Medveten närvaro - mindfulness

Mindfulness är översatt till svenska medveten närvaro eller sinnesnärvaro och innebär ett att vara medveten i nuet och det som försiggår, utan att döma eller värdera det. Genom att öva på att uppmärksamma det vi för tillfället gör kan vi slippa oro och grubblande på det som har hänt och det som kommer att hända. Därför är mindfulness är en bra träning för att hantera stress, oro och depression. Stina Roempke, verksamhetsledare på LaSSe berättar om mindfulness och hur vi kan öva på att vara mer närvarande i nuet.

 

 

 

 

Snackisfika: Kvällen startar kl. 17.15 med fika för 20 kr. Ange vid anmälan om du vill fika innan föreläsningen.

Tid: Tisdag 27 november. Föreläsningen håller på 18.00 - 19.30.

Plats: LaSSes lokaler på Kämpegatan 3 i Göteborg.

Anmälan: Ring LaSSe Brukarstödcenter, tfn 031 - 84 18 50 eller maila brev(a)lassekoop.se senast 23/11.

 

 

Vill du ha en sms-påminnelse, be om det vid din anmälan.

 

 

 

Välkommen!Tillbaka till Snack- och cafékvällar