Stress & ångesthantering

Vi välkomnar 2019 med en snackis om stress och ångesthantering.

 

Vi vet att personer med funktionsnedsättning ofta har sämre hälsa än genomsnittsbefolkningen och att många stresshanteringsmetoder inte är anpassade för personer med rörelsenedsättning. Projekt StrÅng har tagit fasta på det och tillsammans med målgruppen arbetat för att olika stress- och ångesthanteringsmetoder ska bli tillgängliga för personer med rörelsehinder.

 

Sara Jonåker och Gunilla Axefalk berättar om hur projektet har arbetat med att ta fram kunskap, redskap och tekniker för att hantera stressrelaterade situationer. Erfarenheterna har sammanställts i självhjälpsboken ”Jag vill bara leva mitt liv” – stresshantering för dig med rörelsenedsättning. Strategierna kan användas av personer med eller utan rörelsehinder. Att ta hand om sin stress är en viktig källa till att förebygga ohälsa.

 

 

 

Tid: Tisdag 29 januari kl. 18.00-19.30.

Plats: LaSSe Brukarstödcenter i Göteborg.

Anmälan: Telefon 031-841850 eller brev(a)lassekoop.se senast 25/1.


Välkommen!

 

Tillbaka till Snack- och cafékvällar.