Uppdragsutbildning och handledning

Organisationer är välkomna att beställa föreläsnings-, kurs-, handlednings- eller utvärderingsuppdrag från LaSSe Brukarstödcenter.

Vi som utför uppdragsutbildningarna är:

 

  • Sara Engdahl, socionom/rådgivare SU.
  • Annelie Nilsson, socionom/kurator Angereds riksgymnasium.
  • Stina Roempke, fil mag. sociologi/verksamhetsledare LaSSe Brukarstödcenter

 

Kontakta kontoret för mer information, telefon 031-84 18 50.

Välkommen med din förfrågan!

 

Föreläsningar

Kurser

Handledning

Utvärdering