Föreläsningar

Exempel på föreläsningar som kan bokas via LaSSe Brukarstödcenter:

Går att variera tidsmässigt efter önskemål, 1,5 timmar och uppåt.

 

TEMA Resa

Föreläsning av egenupplevda erfarenheter av att resa inom och utom landet. Utgångspunkten är att kunna resa tryggt med bästa möjlighet att få en god semestertripp.

 

TEMA Personlig assistans och arbetsledarskap

Kunskap om den personliga assistansens syfte och förutsättningar.

Förutsättningar för att stärka den assistansberättigades arbetsledarskap.

Möjligheter att utbyta erfarenheter kring assistansens möjligheter och svårigheter.

 

TEMA LSS

Information och kunskap om LSS-lagstiftningen, dess bakgrund och utveckling, om lagens insatser och målgrupp.

 

TEMA Trygghet

Information och kunskap kring det skyddsnät som finns i Sverige för personer med funktionsnedsättning.

Översikt av socialförsäkringar och stödinsatser i samhället.

 

TEMA Stiftelser och fondmedel

Information om olika stiftelser som finns och vilka kriterier och ändamål som är vanliga. Kunskap och information om hur man formulerar en ansökan och vad som ska bifogas.