Utvärdering

Av verksamheter eller delar av verksamheter, t ex användare av personlig assistans eller personliga assistenter i ett led att kvalitetssäkra verksamheter och det interna arbetet. Uppdragen anpassas efter kundens behov och önskemål.

 

 

  • Oberoende sammanställning av enkäter
  • Skräddarsydda enkäter
  • Skräddarsydda intervjuerVälkommen med din förfrågan!


Tillbaka till Uppdragsutbildning och handledning