LaSSe sammanfattar 2020!

 

Våren 2020 flyttade LaSSe till nya lokaler på Krokslätts torg. LaSSe erbjuder även rådgivning med möjlighet till fysiska besök i Vänersborg respektive Borås, tack vare lån av lokal av respektive kommuns verksamhet för anhörigstöd.

LaSSe fortsätter arbeta egenmaktsbaserat, det vill säga tillsammans med den det gäller. Centrets målsättning är att bistå vid processer som är problematiska för individen, men sedan fasa ut sin egen roll.

År 2020 sökte sammanlagt 307 unika individer stöd med frågor som hade anknytning till deras eller närståendes funktionsnedsättning. Stöd kan ha varit såväl kortare enstaka rådgivande samtal som fysiska besök med mycket rådgivning och stöd under en längre period.

Coronautbrottet innebar en omställning från många direktbesök i LaSSe Brukarstödcenters lokaler till färre fysiska besök och fler telefonrådgivningar och digitala möten. Antal personer närvarade på kontoret begränsades men möjligheten att kunna ta emot vår målgrupp på plats har funnits under hela perioden.

Det var framför allt LaSSe Brukarstödcenters gruppaktiviteter och informationskvällar efter mitten av mars som blev lidande till följd av coronapandemin under föregående år. Centret har en lång tradition av fysiska möten. Under 2020 genomfördes eller avslutades ett antal gruppaktiviteter så som ALS-träffar, Seriesnack kring serien Överlevarna, kurs om Sverige som kallades för Vad gör egentligen kungen, kurs i vardagsjuridik i samarbete med projektet Allas likhet inför lagen, studiecirkel om artikel 19 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, träff om att mötas i tider med corona, träff om digitalteknik och välfärdsteknik samt ett antal snack-och cafékvällar med olika tema.

Utöver detta har LaSSe fortsatt med att nätverka och delta i olika forum som representant för civilsamhället och dom personer vi arbetar för och med.

Dela:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *