Våra tjänster

Rådgivning

LaSSe Brukarstödcenters rådgivning är kostnadsfri för dig som bor i Västra Götalandsregionen. Vi kan till exempel ge stöd vid ansökningar, överklaganden eller kontakter med myndigheter och assistansutförare.

Läs mer

rådgivning

Kurser

Välkommen på någon av våra kostnadsfria kurser i Göteborg! Anmälan görs via telefon eller mail.

Alla aktiviteter

kurser

Uppdragsutbildningar

Organisationer är välkomna att beställa föreläsnings-, kurs-, handlednings- eller utvärderingsuppdrag från LaSSe Brukarstödcenter.

Kontakta oss

snackis