Verksamhet

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående samt organisationer verksamma inom funktionshinder- området. Verksamheten förstärker individens förmåga att leva ett liv utifrån egna önskemål och behov genom rådgivning, information, gruppaktiviteter och utbildning.

 

Organisationen är en självständig aktör, ägd av anställda med erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning. LaSSe Brukarstödcenter är politiskt och religiöst obundet och har heller inget intressepolitiskt program. Vi arbetar med enskilda ärenden utifrån de problem som besökarna möter i sin vardag.

Personalen som arbetar på LaSSe har stor kunskap inom handikappområdet och vill kunna verka som ett stöd för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående. I dagsläget arbetar fem personer på kontoret, varav tre arbetar med rådgivning.

Givetvis är LaSSes lokaler i centrala Göteborg tillgängliga och alla typer av inomhusklassade hjälpmedel fungerar utmärkt här.

 

Välkommen!