Vinnare av LaSSes Leva Lika pris 2017!

 

LaSSe Brukarstödcenters tionde Leva Lika pris går till Taltjänst, en verksamhet inom Habilitering och Hälsa inom Västra Götalandregionen.

Att kommunicera är en mänsklig rättighet. Taltjänst bidrar till att förverkliga den rätten för personer som behöver hjälp med att förtydliga sitt tal, har läs- och skrivsvårigheter eller hitta ord i vardagens möten.


Taltjänst nominerades av Thompa Olsson som skriver ”Jag tycker att ni ska ha det här priset för att ni på ett öppet och professionellt sätt har gett mig möjlighet att uttrycka mig trots mina svårigheter. Plus att jag genom er har blivit fri att kommunicera och kunnat ta till mig information, trots att jag inte kan skriva själv. Till sist vill jag också tacka för att jag känner mig trygg med att ni alltid gör ert bästa för att stå till tjänst.”

 

Varför ett Leva Lika pris?


LaSSe Brukarstödcenter vill genom denna utmärkelse belysa goda exempel på det arbete som många verksamheter, professionella och lekmän bedriver för att främja möjligheterna för personer med olika funktionsnedsättning att leva ett gott liv med lika möjligheter som andra. Att lyfta fram positiva händelser, fenomen och bemötanden genererar som vi ser det en vilja att fortsatt göra gott.