Snack & café – Hur arbetar Myndighet LSS?

Det är många som vid något tillfälle under livet kommer i kontakt med socialtjänsten och under denna snackis ska vi få mer information om Myndighet LSS i Mölndal. Men hur arbetar egentligt myndigheten? Vad kan man få för stöd härifrån och hur går det till då beslut fattas?

Kom och få inblick i hur arbetsdagen för en socialsekreterare kan se ut!  

 

Datum: Torsdag 14 november kl. 16.30 – 18.30.

Plats: LaSSe Brukarstödcenter eller digitalt.

Anmälan: Senast 12 november.

Länk skickas dagen innan till din mail.

Datum

nov 13 2024

Tid

16:30 - 18:30
Kategori