Allas likhet inför lagen

Under 2019-2022 drev LaSSe Brukarstödcenter ett projekt som heter Allas likhet inför lagen.

Vi på LaSSe Brukarstödcenter ville göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till kunskap om allmän juridik (civiljuridik). Projektet Allas likhet inför iagen var ett sätt att göra det.

Under projektet samarbetade vi med Handelshögskolan i Göteborg, FUB, Föreningen Grunden och Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg.

I första hand vände sig projektet till personer med nedsatt intellektuell och/eller kommunikativ förmåga.

Projektet drevs av LaSSe Brukarstödcenter med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden.

Även om projektet är slut erbjuder vi fortfarande följande:

  • Kostnadsfri rådgivning i vardagsjuridiska frågor av jurist/juriststudent
  • Stöd vid formuleringar och skrivelser
  • Tolkning av avtal tex. hyresavtal
  • Stöd vid olika överklaganden
  • Föreläsningar för externa aktörer i allmän vardagsjuridik
  • Studiecirkeln i vardagsjuridik

Den 3 juni 2021 lanserade vi vår hemsida där man hittar svar på frågor om lagar i vardagen! Här finns enkel och begriplig information om sådant man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i vardagen.

www.allaslikhetinforlagen.se

Har ni några frågor?

Hör av er till Paulina Boija som arbetade som projektledare i projektet: paulina@lassekoop.se

Dela: