Bra mat, rörelse och aktivitetsbalans – 19 mars.

Inbjudan till föreläsning, soppa och mingel

Nätverket för personer med rörelsenedsättning bjuder in till en träff kring mat och fysisk aktivitet för rörelsenedsatta.

Träffen är till för er som själva har en rörelsenedsättning, är anhörig eller arbetar inom området. Vi bjuder på soppa till lunch, innan föreläsningen börjar. Efteråt finns möjlighet till mingel där du kan dela med dig av din kunskap och erfarenhet, ställa frågor och få information om våra mötesplatser och verksamheter.

Ta chansen att träffa oss som finns med på plats: Personskadeförbundet RTP, Rullegruppen, Parasportförbundet, Levnadsvanemottagning Angered,  Ryggmärgsskadecentrum, Funktionsrätt Göteborg, Anhörigstöd Göteborg, LaSSe Brukarstödcenter med flera.
Nätverket för personer med rörelsenedsättning har som syfte att tillvarata kunskap, erfarenhet och kompetens samt stärka integration och delaktighet.

Anmäl dig till Personskadeförbundet RTP goteborg@rtp.se senast 11 mars. Det kommer finnas tolk på plats så skriv gärna i anmälan vilket språk som önskas.

Angereds Närsjukhus, Halmtorget 1
Lokal: Stora och Lilla Skillnaden
Tisdag 19 mars kl. 12.30-15.00

Bra mat 19 mars

Dela: