Bra mat, rörelse och aktivitetsbalans! Måndag 6 maj.

Nätverket för migranter och personer med rörelsenedsättning bjuder in till föreläsning kring mat och fysisk aktivitet för personer medrörelsenedsättning.
Måndag 6 maj kl. 13.00-15.30.
Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11A i Göteborg.
Lokal: Ada
Anmäl dig till Personskadeförbundet RTP goteborg@rtp.se senast 29 april. Det kommer finnas tolk på plats så skriv gärna i anmälan vilket språk som önskas.
Träffen är till för er som själva har en rörelsenedsättning, är anhörig eller arbetar inom området. Vi bjuder på en enklare fika och frukt.
Det kommer att finnas möjlighet till mingel efter föreläsningarna där du kan dela med dig av din kunskap och erfarenhet, ställa frågor, testa på hur du tar dig fram med rullstol vid olika hinder och få information om våra mötesplatser och verksamheter.
Ta chansen att träffa oss som finns med på plats:
Personskadeförbundet RTP, Rullegruppen, LaSSe Brukarstödcenter, Parasportförbundet, Anhörigstöd Göteborg, Ryggmärgsskadecentrum, Funktionsrätt Göteborg, med flera.
Hälsningar
Nätverket för migranter och personer med rörelsenedsättning.
Nätverket har som syfte att tillvarata kunskap, erfarenhet och kompetens samt stärka integration och delaktighet.