Egenmakt

 *******************************

Förstudien om egenmakt – så hanterar du livspusslet!         

En nationell förstudie finansierad av Bidragsstiftelsen

********************************

Vill du vara med i vår förstudie om egenmakt?  

Vi vill ta reda på vilket behov av stöd som du behöver 

och önskar för att öka självständigheten, självbestämmandet

och samtidigt behålla integriteten.

Vi söker dig som har en rörelsenedsättning. Dina erfarenheter och tankar är värdefulla för oss.

Skicka in din intresseanmälan till egenmakt@bosse-kunskapscenter.se så återkommer jag till dig.

För mer info www.bosse-kunskapscenter.se/egenmakt/

Vi hörs,

Gabriella

BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter

08 – 544 88 660

Dela: