Första året med projektet Allas likhet inför lagen

Det har varit ett spännanande år på många sätt!

Arvsfondsprojektet Allas likhet inför lagen har som mål att stärka kunskapen om allmän juridik hos personer med funktionsnedsättning samt deras företrädare. Målet är också att personer med funktionsnedsättning ska få redskap för att på egen hand eller med stöd av företrädare stärkas i sin rättsförmåga. Det har vi gjort på ett flertal olika sätt.

Rådgivning

Flera personer med funktionsnedsättningar har fått konkret juridisk rådgivning. Rådgivningssamtalen har rört sig kring allt från god mansfrågor och vård av barn, till lån, bostad, försäkring och skadestånd. Rådgivningen har till stor del varit möjlig tack vare vårt samarbete med Handelshögskolan i Göteborg och de juriststudenter som genom sin praktik hållit i rådgivningssamtalen. När pandemin kom ställde vi till viss del om till rådgivning via telefon och mail.

Föreläsningar

Vi har hållit i föreläsningar runt om i Västra Götalandsregionen. Föreläsningarna har haft olika teman men de flesta har rört sig kring god man-/förvaltarskap, som vi märkt varit ett genomgående tema av intresse. De flesta föreläsningar har också hållits för anhöriga eller gode män.

Kurs i vardagsjuridik

Under våren höll vi en kurs i vardagsjuridik för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Kurstillfällena har handlat om avtalsrätt, konsumenträtt samt hyra och försäkring.

Workshops

För att inventera kunskapsbehovet hos målgruppen har vi hållit i workshops hos våra samarbetspartners, Föreningen Grunden Göteborg, Autism- och aspergerföreningen distrikt Göteborg, samt Kooperativet Beateberg.

Webbportal och annat informationsmaterial

Arbetet med en tillgänglig webbportal med lättläst information om olika civilrättsliga frågor och annat informationsmaterial i form av bland annat broschyrer och studiematerial har pågått vid sidan om övriga aktiviteter.

Målgruppens delaktighet

Ett av projektets mål är att målgruppen, alltså personer med egna intellektuella och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar, ska vara delaktiga i projektet. Målgruppen har bland annat suttit med i projektets referensgrupp där de fått tycka till om bland annat upplägg kring hemsida och ge tips på vilka projektet ska försöka nå. Målgruppen har även varit delaktiga vid workshops och i den individuella rådgivningen på så sätt att vi varit noga med att de själva fått bestämma hur processen ska läggas upp och vilken hjälp de vill ha av rådgivaren för att själva föra sin talan.

Andra året med projektet Allas likhet inför lagen har redan satt igång och vi ser fram emot rådgivningssamtal, förhoppningsvis ett par studiecirklar i vardagsjuridik (beroende på hur situationen med pandemin utvecklar sig), ett färdigt studiematerial, en färdig webbportal och mycket mer!

 

Har du frågor om projektet så är du välkommen att kontakta Paulina Boija som är projektledare, antigen via mail paulina@lassekoop.se eller telefon 031-841850.

Dela: