Kvalitetsundersökning 2019

Var tredje år gör LaSSe Brukarstödcenter en enkätundersökning bland våra besökare för att ta reda på hur rådgivningen upplevs.

Under våren 2019 lät vi våra besökare svara på frågor om framför allt bemötande och nöjdhet med LaSSe Brukarstödcenters rådgivning.

Sammanfattningsvis visade besöksenkäten att verksamheten är mycket uppskattad och att personer med olika funktionsnedsättning vänder sig till oss i en mängd ärenden.

Över 90 % av våra svarande besökare var mycket nöjda eller nöjda med bemötandet och kontakten med centret samt skattade att deras förväntningar matchade rådgivningen de har fått i mycket hög eller hög utsträckning. 85 % ansåg att de har fått rådgivning och stöd de behöver i mycket hög eller hög utsträckning.

Vi som jobbar här är tacksamma vill rikta ett tack till alla som har besvarat enkäten och medverkat till att utvärdera vår verksamhet. Vi är mycket är glada över resultaten och verkar för att möta och stödja våra besökare på ett bra sätt också fortsättningsvis.

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *