LaSSe i Skövde

Från januari 2024 kommer LaSSe även till Skövde en gång per månad. Vi kommer, precis som i Borås och Vänersborg, att få låna lokaler av kommunens anhörigstöd.

Ni träffar oss på Ekedalsgatan 14, 541 37 SKÖVDE.

Besök bokas via telefon: 031 – 84 18 50 eller e-post: brev@lassekoop.se.

Datum för våren:
* 31 januari
* 28 februari
* 13 mars
* 10 april
* 15 maj