LaSSe Leva-Lika-Pris

LaSSe Leva Lika Pris
Vill du belöna någon som bidragit till att göra ditt liv bättre?
LaSSe Brukarstödcenter fortsätter att sprida LaSSes Leva Lika pris, ett pris som delas ut till person eller verksamhet som bidragit till att göra livet lättare för dig som har en funktionsnedsättning.
Vem kan nominera en kandidat?
Du som har en funktionsnedsättning och vill belöna en person eller verksamhet som bidrar till att minska konsekvenserna av funktions-nedsättningen och gör det möjligt att leva på lika villkor som andra. Du som är närstående till person med funktionsnedsättning.
Vem kan nomineras?
Vem som helst som på något sätt bidrar till att underlätta en eller flera individers vardag. Det kan vara en LSS-handläggare, arbetsterapeut, kurator, daglig verksamhet, stadsdel etc. som genom beslut eller bemötande främjar människors livsvillkor och självständighet.
När?
Du kan nominera en enskild person eller verksamhet from nu tom 10 december. Priset delas ut i samband med januari månads snack- & cafékväll 2024!
Hur?
I första hand ber vi dig skriva till oss. Namn på dig som nominerar, namn på ditt förslag på pristagare samt en motivering varför du vill nominera personen eller verksamheten. Har du svårigheter att skriva hjälper vi dig gärna. Ring 031-84 18 50 så guidar vi dig.
Varför ett Leva Lika pris?
LaSSe Brukarstödcenter vill genom denna utmärkelse belysa goda exempel på det arbete som många verksamheter och professionella bedriver för att främja funktionshindrades möjligheter att leva ett gott liv med lika möjligheter som andra. Att lyfta fram positiva beslut och bemötanden genererar som vi ser det en vilja att fortsatt göra gott.
Dela: