LaSSes ideella förening!

LaSSe Brukarstödcenter ideell förening har som syfte att främja och förbättra livsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Föreningen har även till syfte att främja rätt till valfrihet, integritet, delaktighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

Syftena förverkligas genom att driva projekt och opinionsbildning samt genom samverkan med andra aktörer.

KONSTITUERANDE MÖTE!

Fredag 12 april kl. 13.00.

Krokslätts Torg 5

431 67  MÖLNDAL

Anmäl dig senast onsdag den 9 april.

E-post: brev@lassekoop.se

Telefon: 031-84 18 50.