Ny verksamhetsledare på LaSSe

Välkommen 2021 och välkommen Michaela Sandström!
Från och med januari 2021 har LaSSe en ny medarbetare, tillika en ny verksamhetsledare, Michaela Sandström.
Stina Roempke kommer stanna kvar på LaSSe men arbeta med andra uppgifter nu när Michaela tillkommit.
Michaela är utbildad teckenspråks- och dövblindtolk samt beteendevetare. Michaela kommer närmast från en anställning som platschef och tolk vid ett privat företag som erbjuder tolktjänst men har även arbetat som informatör samt kurator för vuxna teckenspråkiga personer.

Dela: