Allas likhet inför lagen

LaSSe Brukarstödcenter har beviljats projektmedel av Allmänna Arvsfonden! Genom samarbete med Handelshögskolan i Göteborg, FUB, Föreningen Grunden och Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg vill LaSSe Brukarstödcenter minska kunskapsunderskottet i allmän juridik och stärka rättigheter i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Projektet ska möjliggöra för målgruppen att öka den egna kunskapen kring allmän vardagsjuridik, t ex olika typer av avtal och överenskommelser som ofta förekommer i vardagen. Målet är att med en enkel metod få personer att lätt komma i kontakt med allmänjuridisk rådgivning som är begriplig.

Målgrupperna i projektet är i första hand personer med nedsatt intellektuell och/eller kommunikativ förmåga, deras anhöriga samt företrädare för de olika grupperna.

De rättsområden det främst rör sig om där rådgivning genom processtöd behövs inom civilrätt (allmän vardagsjuridik) är familjerätt, avtalsrätt, hyresfrågor, försäkringsrätt och arvsfrågor såsom testamente.

Projektstart 1 september 2019.

 

Dela: