Om LaSSe

LaSSe Brukarstödcenter finns till för alla som söker kunskap, information eller råd om livsvillkor och samhällsinsatser för personer med funktionsnedsättning.

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående samt organisationer verksamma inom detta område. Verksamheten förstärker individens förmåga att leva ett liv utifrån egna önskemål och behov genom rådgivning, information, gruppaktiviteter och utbildning.

Organisationen är en självständig aktör, ägd av anställda med erfarenheter av att leva  med funktionsnedsättning. LaSSe Brukarstödcenter är politiskt och religiöst obundet och har heller inget intressepolitiskt program. Vi arbetar med enskilda ärenden utifrån de problem som besökarna möter i sin vardag. 

Personalen som arbetar på LaSSe Brukarstödcenter har stor kunskap om olika  funktionsnedsättningar och vill kunna verka som ett stöd för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående. I dagsläget arbetar sju personer hos oss varav sex helt eller delvis arbetar med rådgivning.

LaSSe Brukarstödcenters lokaler är anpassade för fysisk tillgänglighet.

Välkommen!

Dela: