Snackis & café – Hur arbetar Myndighet LSS?

Det är många som vid något tillfälle under livet kommer i kontakt med socialtjänsten och under denna snackis ska vi få mer information om Myndighet LSS i Mölndal.  Men hur arbetar egentligt myndigheten? Vad kan man få för stöd härifrån och hur går det till då beslut fattas?

Kom och få inblick i hur arbetsdagen för en socialsekreterare kan se ut!

Datum:       Onsdag 7 februari kl. 16.30 – 18.30.

Plats:          LaSSe Brukarstödcenter eller digitalt.

Anmälan:   Senast 5 februari på 031 – 84 18 50.

Länk skickas dagen innan till din mail.