Testa hjälpmedel på LaSSe Brukarstödcenter!

LaSSe Brukarstödcenter är med i ett projekt som heter AllAgeHub. Projektet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. De jobbar med att kartlägga behov av tekniska hjälpmedel – så kallad välfärdsteknik.

Nu finns möjlighet att via LaSSe Brukatstödcenter testa några hjälpmedel, det handlar om produkter som ska hjälpa till vid stress eller minnessvårigheter. Tanken är att man ska få testa produkterna lite mer systematiskt under en längre period (ungefär en månad) så att man kan utvärdera och se vilka produkter som fungerar bäst för olika personer.

Vill du veta mer? Hör av dig till Paulina Boija, paulina@lassekoop.se eller 031-841850.

 

Dela: