Våra tjänster

Rådgivning

LaSSe Brukarstödcenters rådgivning är kostnadsfri för dig som bor i Västra Götalandsregionen. Vi kan till exempel ge stöd vid ansökningar, överklaganden eller kontakter med myndigheter och assistansutförare.

Läs mer

rådgivning

 

Kurser och föreläsningar

Välkommen på någon av våra kostnadsfria kurser eller föreläsningar (snackisar)!  Anmälan görs via telefon eller mail.

Alla aktiviteter

kurser

Uppdragsutbildningar

Organisationer är välkomna att beställa föreläsnings-, kurs-, handlednings- eller utvärderingsuppdrag från LaSSe Brukarstödcenter.

Kontakta oss

 

snackis

Allas likhet inför lagen

Vi på LaSSe Brukarstödcenter vill göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till kunskap om allmän juridik. Projektet Allas Likhet Inför Lagen är ett sätt att göra det.

 

Läs mer här