Vi söker rådgivare på LaSSe! Är det du?

Kvalifikationer

Öppen för alla

Arbetsgivaren är villig att göra anpassningar av rollen eller arbetsplatsen för dig som till exempel har särskilda behov, en funktionsnedsättning eller till dig som är ny i Sverige.

Om jobbet

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning, deras närstående samt yrkesverksamma som i sin profession möter verksamhetens målgrupp samt organisationer verksamma inom funktionshinderområdet.

Verksamheten arbetar på olika sätt med att förstärka individens förmåga att leva ett liv utifrån egna önskemål och behov. En viktig grundprincip är att stötta utifrån individens behov och kapacitet för att öka dennes självbestämmande och inflytande samt stödja denne till att nå en bättre livssituation.

LaSSe Brukarstödcenter är en regional verksamhet som finansieras av Västra Götalandsregionen. Vi har kontor i Mölndal men finns för invånare i hela Västra Götalandsregionen vilket gör att en del resor samt arbete på annan ort i tjänsten förekommer.

Rådgivare hos LaSSe Brukarstödcenter

LaSSe Brukarstödcenter är en mindre verksamhet med idag sex anställda varav fyra arbetar som rådgivare.

Största delen av tjänsten innefattar individuell rådgivning i frågor som rör lagstiftning och samhällets insatser för personer med olika funktionsnedsättningar.

Som rådgivare arbetar du även med kunskapshöjande insatser samt erbjuda social samvaro via vår träffpunkt. Detta kan vara dels i form av att arrangera kurser, kulturaktiviteter eller föreläsningar.

En tredje del av rollen som rådgivare på LaSSe Brukarstödcenter är att vara bollplank till profession som möter personer från vår målgrupp och vill ha råd i sina ärenden. Ytterligare en del av tjänsten är att föreläsa om verksamheten i externa sammanhang.

Vem söker vi?

Då tjänsten innebär mycket kontakt med människor krävs att du har god förmåga att anpassa rådgivningssamtalet efter person och har ett förtroendeingivande sätt.

Starkt meriterande är om du lever med egen funktionsnedsättning, alternativt har erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning på annat sätt, exempelvis genom att vara närstående till en person med funktionsnedsättning.

Du har formell utbildning med fördel inom det sociala området eller beteende-/samhällsvetare/juridiska området med inriktning mot sociala frågor.

Meriterande är även att ha kunskap om empowerment som metod, motiverande samtal (MI), samt vana att arbete med tolk alternativt vara flerspråkig.

Då LaSSe Brukarstödcenter är en liten verksamhet i kooperativ anda (ekonomisk förening utan vinstintresse där anställda också är medlemmar) är det även viktigt med personlig lämplighet i relation till arbetsgruppen.

Om tjänsten

Alla på LaSSe Brukarstödcenter arbetar deltid i varierad omfattning mellan 50-80 % av en heltid.

Just nu är vi i behov av en vikarie på cirka 70 % (omfattning går att diskuteras) då en av våra kollegor går på föräldraledighet i augusti.

Föräldravikariatet är på ett år med stor chans till förlängning, förmodligen i så fall i en lägre omfattning än initialt.

Välkommen med din ansökan!

Om anställningen

Kontakt

Michaela Sandström
Verksamhetsledare
0724-43 71 12
Dela: